Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi được nhập khẩu và phân phối bởi thiết bị khang kiên. Phục vụ kiểm tra mẫu sản phẩm ngành kim hoàn, sửa chữa điện thoại điện tử. Kiểm tra linh kiện.

Kiểm tra chi tiết sản phẩm trong các nhà máy. Của các hãng như Olympus, Nikon, Carl Zeiss, Hayear, carton, Sunny, Optica, labomed

Bao gồm loại kính hai mắt, một mắt, kính điện tử

Nikon SMZ25, Nikon SMZ 18, Nikon SMZ1270, Nikon SMZ1270i. Nikon SMZ800N, Nikon SMZ745/745T, Nikon SMZ460, Nikon SMZ445. Nikon AZ100 Multizoom, Nikon SMZ745, Nikon SMZ445 và SMZ460, Nikon AZ100

DSZT-70PGM và camera XR9024 Carton, Carton DSZT-70PGM, Camera LCD DP-200 XR9024 Carton. Carton DSZ-44PG, Carton SPZ-50SBGM. Carton SPZ-50PGM, Carton NSW-20PG. Carton DSZ-70PGM, Carton CSD-DL-P. Carton CN-T10, Carton CN-B10, Carton NDL-6. Carton CS-M15, Carton CS-B15, Carton CS-T15, Carton NSW-1x, Carton 2x PXX. Carton DSZ-44PXX

Carton DSZ-44JV, Carton DSZ-44JH, Carton DSZT-44PITF. Carton DSZT-44BRT-IFH, Carton DSZT-44PFM-IFH, Carton DSZ-44BRT-IFH. Carton DSZ – 44PIHF, Carton DSZ-44SBF-S. Carton DSZ-44PFM-X, Carton DSZ- 44PFM-IFH, Carton DSZT- 44PFM-X. Carton SPZT-50UNF-SM, Carton SPZT-50SBF-SM. Carton SPZT-50PIHF-M, Carton SPZT-50PFM-IFM. Carton SPZ-50UN, Carton SPZ-50PITF-M, Carton SPZ-50SBF-M, Carton SPZ-50PFM-IFM

Carton SPZ-50PFM-X, Carton DSZT-70SBF-SL, Carton DSZT-70BRT-IFL. Carton DSZT-70PFM-IFL, Carton DSZT-70PFM-X, Carton DSZ-70PIHF-L, Carton DSZ-70SBF-SL, Carton DSZ-70BRT-IFL. Carton DSZ-70PFM-IFL, Carton DSZ-70PFM-X, Carton CSD-MS-T10. Carton CSD-MG-T10

Carton CSD-MG-T5, Carton CSD-MS-T5, Carton NSWT-620, 12, 13, 24 PFM-X. Carton NSWT-620, 12, 13, 24 PIHF

Micros Hornet MZ1280, Micros Ladybird MZ1240, Micros Ladybird MZ1240. Micros Spider MZ2000. Micros Viper MZ3000, TCSZM-745X

Olympus SZX16, Olympus SZ61TR, Olympus SZ61, Olympus SZ51

Meiji EMZ-5, Meiji EMF, Meiji EMF-1, Meiji EMF-2. Meiji EMT-1, Meiji EMT-1, Meiji EMT-2, Meiji EMT-3, Meiji EMT-4. Meiji EMX-1, Meiji EMTR-1, Meiji EMTR-2, Meiji EMTR-3, Meiji EMTR-4, Meiji Z-7100. Meiji EMZ-1, Meiji EMZ-9, Meiji EMZ-13, Meiji EMZ-5TR. Meiji EMZ, Meiji EMZ-5D. Meiji EMZ-5TRD, Meiji EMZ-10, Meiji EMZ-8TR, Meiji EMZ-8TRD, Meiji EMZ-13TR. Meiji EMZ-12, Meiji EMZ-12TR. Meiji EMZ-8U, Meiji EMZ-8TRU

Micros Mosquito Micro Stereo 1030

Euromex NZ.1903P, Euromex NZ.1902P, Zeiss Stemi DV4. Zeiss Stemi DV4, Zeiss Stemi 2000-C

Euromex SB 1903, Euromex SB 1903-P, Motic SZM-171B. Motic SZM-171

Leica EZ4 HD, Optika Lab10, Optika Lab20. MSZ 5000

Hỗ trợ khách hàng

Ms Linh Dan 0902 959 547

Mr Kiên
0936 620 757

Ms Trường
0938 222 991

Mr Tiến (Kỹ Thuật)
0938 222 971

Văn phòng chính
Số 364/1E, đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (GOOGLE MAP)
Điện thoại: 028 3588 1567 – Fax: 028 3588 1617

Email: sales@khangkien.com.vn