C-mount cổ nối kính hiển vi

C-mount cổ nối kính hiển vi

C-mount cổ nối kính hiển vi bộ phận không thể thiếu giúp kết nối với kính hiển vi của các hãng như OLYMPUS, Nikon, Carton, Euromex, Carl Zeiss, Labomed. Leica, Meiji, Shodensha. Zeiss Phototube to C-Mount Adapte.

Cổ nối c-mount kính Olympus U-TV1.2XT2, U-TV1X-2/U-CAMD3 1.0X 1”, 2/3” C-Mount. U-TV0.80XC(New) 0.80X 1”,2/3” C-Mount. U-TV0.63XC 0.63X 2/3”,1/1.8”,1/2” C-Mount. U-TV0.5XC-3 0.50X 1/1.8”,1/2”,1/2.5” C-Mount. U-TV0.40XC 0.40X 1/2.5”,1/3”,1/4” C-Mount. U-TV0.35XC-2

Cổ nối c-mount kính Zeiss P95 Series Zeiss Characteristic. P95-T2 4/ P95-C. P95-C 1” 1.0x 1X 1”, 2/3” C-Mount. P95-C 1” 0.8x(New) 0.8X 1”,2/3” C-Mount. P95-C 2/3” 0.65x 0.65X 2/3”,1/1.8”,1/2” C-Mount. P95-C 1/2” 0.50x 0.5X 1/1.8”,1/2”,1/2.5” C-Mount. P95-C 1/3” 0.35x. 60N-T2 4/3″ 1.2x(New) 1.20X 1”, 4/3” T2-Mount. 60N-C 1” 1.0x 1.0X 1”, 2/3” C-Mount. 60N-C 1″0.8x(New) 0.80X 1”,2/3” C-Mount. 60N-C 2/3″ 0.63x(N

Cổ nối c-mount kính LEICA HT2-1.2X(New), HC-1.0X 1.0X 1”, 2/3” C-Mount, HC-0.80X(New) 0.8X 1”, 2/3” C-Mount. HC 0.70X 0.7X 2/3”,1/1.8”,1/2” C-Mount. HC-0.55X 0.55X 1/1.8”,1/2”,1/2.5” C-Mount, HC-0.35X 0.35X 1/2.5”,1/3”,1/4” C-Mount

Cổ nối c-mount nikon MQD42120(New). MBB42120, MQD42000, MBB42000 1.0X 1”, 2/3” C-Mount. MQD42080(New), MBB42080, MQD42070. MBB42070 0.7X 2/3”,1/1.8”,1/2” C-Mount. MBB42055 0.55X 1/1.8”,1/2”,1/2.5” C-Mount. MBB42035/ HUVITZ HSZ-T2P1.2, HSZ-CP1X, HSZ-CP0.80X. HSZ-CP0.63X. LB1.0X 1X 1”, 2/3” C-Mount. Labomed LB0.75X, LB0.65X 0.65X. LB0.50X 0.5X 1/2.3,1/2.5”,1/3” C-Mount. LB0.35X 0.35X 1/2.5”,1/3”,1/4” C-Mount

Hỗ trợ khách hàng

Ms Linh Dan 0902 959 547

Mr Kiên
0936 620 757

Ms Trường
0938 222 991

Mr Tiến (Kỹ Thuật)
0938 222 971

Văn phòng chính
Số 364/1E, đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (GOOGLE MAP)
Điện thoại: 028 3588 1567 – Fax: 028 3588 1617

Email: sales@khangkien.com.vn