(20/11/2020) - Hướng dẫn sử dụng trên kính hiển vi CX23 Olympus

Hướng dẫn sử dụng trên kính hiển vi CX23 Olympus Hướng dẫn sử dụng trên kính hiển vi CX23 Olympus Kính hiển vi Sinh học trong phòng thí nghiệm, phục vụ các bệnh viện, phòng khám kiểm tra mẫu bệnh....
Chi tiết »