(29/02/2020) - Kính hiển vi sinh học là gì

Kính hiển vi sinh học là gì Kính hiển vi sinh học là gì Kính hiển vi sinh học nói chung là một loại kính hiển vi quang học. Được thiết kế chủ yếu để quan sát tế bào, mô và các mẫu vật sinh học khác....
Chi tiết »