(19/02/2020) - Kính hiển vi là gì

Kính hiển vi là gì Kính hiển vi là gì – Kính hiển vi là một dụng cụ được sử dụng để nhìn thấy. Các vật thể quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. – Kính hiển vi được các nhà khoa học hoặc bác sĩ...
Chi tiết »