(24/02/2020) - Trường nhìn của kính hiển vi

Trường nhìn của kính hiển vi Trường nhìn của kính hiển vi Khi bạn nhìn qua thấu kính của kính hiển vi, bạn thấy một vùng hình tròn. Đường kính của nó được gọi là trường nhìn. Nói một cách đơn giản,...
Chi tiết »