(13/05/2020) - Phân biệt máy quét mã vạch 1D và 2D

Phân biệt máy quét mã vạch 1D và 2D Phân biệt máy quét mã vạch 1D và 2D Mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định. Để thể hiện mã số...
Chi tiết »